Bepalings & voorwaardes


Bepalings & voorwaardes

Lees asseblief die bepalings en voorwaardes noukeurig.

Die Huisgenoot Klop die Skaal-webtuiste (https://klopdieskaal.co.za) verskaf opvoedkundige inligting, menings en riglyne oor gewigsverliesbestuur en is bedoel om gebruikers te help gewig verloor en ’n gesonde leefstyl handhaaf. Die planne is ontwerp om gebruikers die leefstyl te help volg en ’n riglyn te bied vir diegene wat vrywillig kies om die leefstyl te volg.

Al is ons planne deur kenners ontwikkel onder toesig van ’n dieetkundige, moet jy nie die inhoud op die Huisgenoot Klop die Skaal-webtuiste of een van ons planne as ’n plaasvervanger vir mediese advies van ’n gesondheidsorgkenner gebruik nie. Huisgenoot Klop die Skaal is nie ’n mediese organisasie nie en kan nie mediese advies gee of diagnoses maak nie. Jy moet altyd ’n gekwalifiseerde kenner raadpleeg voor jy met enige gewigsverliesprogram begin.

As jy medisyne gebruik of aan enige chroniese toestand of ander kwaal ly, moet jy ’n dokter of gekwalifiseerde gesondheidsorgkenner raadpleeg voor jy enige van die produkte koop wat op die webtuiste aangebied word. As jy enige mediese bekommernisse het – insluitend enige chroniese siekte (diabetes, hipertensie, verhoogde cholesterol, nier- of lewerprobleme, kanker, ingewandsprobleme, vorige eetsteurnisse OF vegetaries of veganisties is) – is die plan nie ideaal vir jou geskep nie en moet jy die hulp van ’n gekwalifiseerde gesondheidsorgkenner bekom.

Die inligting en materiaal op die webtuiste is as ’n algemene gids bedoel om met gewigsverlies te help en neem nie individuele omstandighede in ag nie. Huisgenoot Klop die Skaal sal geen vorm van bystand of steun in individuele gevalle verskaf nie en ook nie terugvoering oor enige inligting wat jy op die webtuiste indien of plaas nie buiten algemene kommentaar en raad waar toepaslik. In sodanige geval sal hierdie bepalings vir sodanige kommentaar en raad geld.

Jy gebruik die Huisgenoot Klop die Skaal-webtuiste en die inligting wat dit bevat (insluitend die planne) geheel en al op jou eie risiko en jy aanvaar volle verantwoordelikheid en risiko vir verlies uit sodanige gebruik. Huisgenoot Klop die Skaal, Media 24, hul sustermaatskappye, aandeelhouers, ampsdraers, werknemers, agente en konsultante is nie aanspreeklik vir enige skade of leed wat op enige manier voortspruit uit die inhoud van Huisgenoot Klop die Skaal of dat jy een van ons planne gevolg het nie.

Ons beveel gemiddelde of matige fiksheid as ’n “algemene” beginpunt in die plan aan.

Ons het alle redelike stappe gedoen om die korrektheid van die inligting te verseker wat op die Huisgenoot Klop die Skaal-webtuiste verskaf word.

Wanneer jy vir die Huisgenoot Klop die Skaal-plan inskryf, stem jy in om op ’n ad hoc-grondslag nuusbriewe en herinnering-e-posse van die program af te ontvang.

Wanneer jy op die nuusbrief inteken, stem jy in om drie nuusbriewe per week asook ’n ad hoc-nuusbrief af en toe van die program af te ontvang.

In die geval van ’n dispuut geld sowel die Wet op Verbruikersbeskerming as die Wet op Elektroniese Kommunikasies en Transaksies.

Ons mag hierdie bepalings geheel en al na ons eie goeddunke aanpas, in welke geval die aangepaste bepalings dan vir jou bindend sal wees.

Belangrike voorwaardes

Lees asseblief die Gebruiksbepalings noukeurig elke keer wanneer jy tot die webtuiste toegang verkry. Wanneer jy die webtuiste besoek, word jy geag as dat jy dit gelees en daartoe ingestem het, wat ’n regtens bindende ooreenkoms tussen jou en ons skep.

As jy op die webtuiste wil registreer of vir enige van die kursusse of dienste inskryf wat ons hier bied, moet jy op die “Ja”-knoppie klik wanneer ons vra of jy hierdie Gebruiksbepalings aanvaar.

As jy op die “Nee”-knoppie klik, mag jy geen van die dienste gebruik wat op of deur die webtuiste beskikbaar is nie. Gebruikers stem in tot Bepalings en Voorwaardes wanneer hulle op die “Registreer”-knoppie klik.

Ons mag die Gebruiksbepalings van tyd tot tyd verander sonder om jou in kennis te stel en die veranderings sal van krag word wanneer ons dit op die webtuiste publiseer. Elke keer dat jy tot die webtuiste toegang verkry, word jou gebruik van die webtuiste deur die mees onlangse weergawe van die Gebruiksbepalings bestuur. Deur enige van die dienste te gebruik wat op die webtuiste gebied word of enige transaksie via die webtuiste te sluit, dui jy aan jy is bekend met en stem in om deur die huidige bepalings gebonde te wees. Sou jy enige vrae rakende die Gebruiksbepalings hê, stuur asseblief vir ons e-pos na klopdieskaal@huisgenoot.com.

Deel A: Algemene Inligting en Bepalings

 1. Algemene inligting

Vir jou gemak lys ons algemene inligting oor onsself hier onder.

Media24 Bpk. is ’n privaat maatskappy geïnkorporeer in ooreenstemming met die wette van die Republiek van Suid-Afrika met die registrasienommer 1950/038385/06.

Die uitvoerende hoof van Media24 Ltd is Ishmet Davidsonen die hoofbestuurder van die afdeling Weeklikse tydskrifte Minette Ferreira. Die lys van ampsbekleërs en direksielede van Media24 Bpk. is by www.media24.com te kry.
Ons posadres is Posbus 1802, Kaapstad 8000.

Ons sakeadres is Heerengracht 40, Kaapstad, Suid-Afrika, en ons sal die bediening van alle regsdokumente daar aanvaar.

Ons telefoon- en faksnommer is: Tel. 021-443-9447 en faks 021-408-3808. Ons e-posadres is klopdieskaal@huisgenoot.com.

Ons is lede van die Vereniging vir Digitale Media en Bemarking en onderskryf sy gedragskode.
Kontak ons webmeester by klopdieskaal@huisgenoot.com.

2. Definisies

In hierdie Gebruiksbepalings:

Rekening beteken jou subskripsierekening vir die gebruik van ons dienste;

Inhoud beteken enige inligting, data, teks, sagteware, musiek, klank, foto’s, grafika, video’s, boodskappe, kommentaar, blogs, forums, kletsgroepe, kennisgewingborde, idees, terugvoer, voorstelle en byhake wat op die webtuiste bevat word;

Bydraersriglyne beteken ons riglyne vir die maak van inhoudsbydraes tot die webtuiste, wat onder Deel F van hierdie dokument uiteengesit word;

Privaatheidsbeleid beteken ons privaatheidsbeleid, wat in Deel E van hierdie dokument uiteengesit word;

Gebruiksbepalings beteken hierdie bepalings en voorwaardes vir gebruik van ons webtuiste;

Gebruiker beteken enige gebruiker van die webtuiste, insluitend enige adverteerder, intekenaar, blogger, lid, bydraer;

Ons beteken Media24 Bpk., ons Media24-drukafdeling en ons Weeklikse Tydskrifte-afdeling (wat Huisgenoot Klop die Skaal insluit) en, tensy die konteks anders aandui, ons eienaars, dogtermaatskappye, moedermaatskappy, werknemers, beamptes, direkteure, verskaffers, internetdiensverskaffers, agente en sustermaatskappye;

Jy beteken ’n gebruiker van hierdie webtuiste; (Hiperskakels wat nie werk nie, sal op geen wyse aan die geldigheid en vertolking van die Gebruiksbepalings afbreuk doen nie.)

3. Algemene voorwaardes vir gebruik van hierdie webtuiste

Jy moet ’n rekening by ons registreer om ten volle van die webtuiste gebruik te maak. Jou rekening sal jou in staat stel om die bladsye slegs vir lede te gebruik waar jy ’n profiel sal kan skep, vir kompetisies inskryf en sake van algemene belang met ander lede bespreek.

Daar kan van jou vereis word om ’n gebruikersnaam en wagwoord te kies om ’n rekening te registreer. Jy is daarvoor verantwoordelik om jou gebruikersnaam en wagwoord geheim te hou. Jy sal jou gebruikersnaam en wagwoord moet intik elke keer wanneer jy jou rekening wil gebruik. Jy vrywaar ons teen enige skade wat gely word omdat jy nagelaat het om jou rekeningbesonderhede (soos gebruikersname, wagwoorde en toegangskodes) veilig te hou of enigiemand anders toegelaat het om jou subskripsierekening by ons te gebruik. Jy aanvaar dat jy aanspreeklik sal wees vir alle data ingedien en transaksies afgehandel op jou subskripsierekening. Om ’n rekening te skep, moet jy ’n natuurlike mens wees. Jy moet 18 jaar of ouer wees.

Jy stem in om die webtuiste net te gebruik in ooreenstemming met die Gebruiksbepalings en alle wette, regulasies en gedragskodes (selfregulerend inkluis) wat op jou en jou gebruik van die internet van toepassing is en die dienste wat op hierdie webtuiste aan jou gebied word, onder meer ons Bydraersriglyne wat in Deel F van hierdie dokument uiteengesit word. In die besonder stem jy in om die webtuiste net vir wettige doeleindes te gebruik en op ’n manier wat nie die regte van ander inbreuk maak of die gebruik en genieting van die webtuiste deur enige derde party beperk nie. Jy stem ook in om nie die webtuiste te gebruik op ’n manier wat ons in oneer sal bring nie.

Die inhoud op die webtuiste kom nie op kennersadvies van enige aard neer nie, hetsy dit wetlik, professioneel, medies, persoonlik of andersins is, en ons beveel gebruikers aan om hul eie advies by toepaslik gekwalifiseerde kenners in hul gebied te verkry. As jy kies om op ons Inhoud staat te maak, doen jy dit geheel en al op jou eie risiko en aanvaar jy ons sal in dié opsig geen aanspreeklikheid teenoor jou hê nie.

Ons monitor, versorg, kontroleer of sif nie oor die algemeen Inhoud wat deur gebruikers geplaas word nie. Inhoud wat deur ander gebruikers op hierdie webtuiste geplaas word, verteenwoordig nie noodwendig ons sienings nie en ons magtig of onderskryf ook nie sodanige Inhoud nie. Ons onderskryf ook geen geleenthede, produkte of dienste wat gebruikers op ons webtuiste lys nie. Jy moet al die reëlings rakende sodanige geleenthede, produkte en dienste op jou eie risiko direk met die relevante gebruiker tref. Ons aanvaar geen aanspreeklikheid rakende enige geleentheid, diens of produk wat deur enige derde party op hierdie webtuiste gelys word of enige reëlings wat in verband met enige sodanige geleenthede, produkte of dienste gemaak is nie.

Jy stem in om nie ons webtuiste vir enige onwettige doel te gebruik nie. Jy stem spesifiek in om nie enige materiaal op ons webtuiste te plaas of oor te dra (of by enige boodskap in te sluit wat na ons webtuiste gestuur word) wat enige derde party se regte skend of onwettig, obseen, misleidend, onakkuraat, lasterlik, onwettig, strydig met enige kopiereg of ander intellektuele eiendomsreg, of skadelik vir data, sagteware of die prestasie van ons of enige ander partye se rekenaarstelsel is nie. Jy vrywaar ons met betrekking tot enige skade wat opgedoen word as gevolg van jou verbreking van hierdie verpligting.

Ons moet ons onderneming beskerm en ons stelsels beveilig. Daarom mag ons enige kommunikasie onderskep of monitor wat jy na ons webtuiste stuur of deur ons webtuiste ontvang tot die maksimum omvang wat deur die wet toegelaat word. Ons mag ook sodanige kommunikasie vir enige wettige doel gebruik, publiseer of bekendmaak. Monitering mag die sifting van inkomende en uitgaande elektroniese databoodskappe insluit om de oordrag van onwettige of andersins ongewenste materiaal of inhoud te identifiseer, beperk of voorkom.

Ons behou die reg voor om na ons absolute goeddunke en sonder kennisgewing enige materiaal te verwyder wat jy op ons webtuiste ingedien het en om jou rekening of toegang tot die webtuiste ter enige tyd sonder kennisgewing op te skort of beëindig, en ons sal dit waarskynlik doen as jy die gebruiksbepalings oortree.

Ons besit enige intellektuele eiendomsregte in die komponente en kenmerke van die webtuiste, uitgesluit enige data, materiaal, kommentaar, idees, terugvoering of voorstelle spesifiek deur gebruikers ingedien, wat aan hulle behoort. Ons besit ook enige intellektuele eiendomsregte in die samestellings, versamelde werke en afgeleide werke wat deur ons geskep is, wat enige van die inhoud van gebruikers mag insluit. Dus mag jy geen deel van die webtuiste (insluitend sy bron-HTML-kode) gebruik, oordra of kopieer buiten vir die doel om die webtuiste te gebruik nie, wat beteken jy mag dit net op jou rekenaarskerm vertoon en dit uitdruk vir die eksklusiewe doel om die inhoud te besigtig. Jy mag nie die inhoud raam sonder ons geskrewe toestemming nie. As jy enige inhoud op ons webtuiste indien, gee jy vir ons ’n onherroeplike, ewigdurende, wêreldwye en winsaandeelvrye vergunning om sodanige inhoud op enige wyse of vorm te gebruik, welke vergunning voortduur selfs nadat daar nie meer ’n kontraktuele reëling tussen ons is nie.

Jy mag die handelsmerke wat op ons webtuiste verskyn net gebruik vir die doel om die webtuiste op jou rekenaarskerm te vertoon of die webtuiste uit te druk om dit te besigtig.

Ons maak geen waarborge of verteenwoordigings, uitdruklik of geïmpliseer, oor die Inhoud of die dienste wat op die webtuiste verskaf word of enige ander webtuistes waarna verwys mag word of waartoe deur hiperskakel van die webtuiste af toegang verkry word nie. Ons onderskryf of keur ook nie die inhoud van sodanige derdeparty-webtuistes goed nie. In die besonder doen ons afstand van alle waarborge wat deur die wet geïmpliseer word en ons maak geen verteenwoordigings betreffende die akkuraatheid, geskiktheid, nieskending, beskikbaarheid, betydsheid, veiligheid, volledigheid of betroubaarheid van die inhoud nie en ons sal nie deur die inhoud gebonde wees nie, insluitend foute en weglatings. Ons gee ook nie voor die webtuiste is vry van virusse of foute of enigiets anders wat dalk ’n skadelike uitwerking op enige tegnologie kan hê of dat die webtuiste met alle rekenaarstelsels en webblaaiers versoenbaar is nie. Jy laai enige van die inhoud af of gebruik dit geheel en al na jou eie goeddunke en risiko en is alleenlik verantwoordelik vir enige skade aan jou rekenaarstelsel of verlies van data wat uit die aflaai van sodanige materiaal voortspruit.

Ons is daaraan toegewy om jou privaatheid te beskerm. Ons sal die inligting wat jy vir ons gee saamstel en gebruik om jou van dienste te verskaf en jou gebruik van die webtuiste te verpersoonlik. Ons mag sodanige inligting ook gebruik om jou in te lig oor veranderinge in die dienste wat ons bied en kenmerke wat ons dink jy interessant sou vind. Wanneer jy vir ons die inligting gee, stem jy in tot ons gebruik daarvan vir dié doelwitte en vir die doelwitte wat in ons Privaatheidsbeleid uiteengesit word, insluitend vir die doel om jou versoeke te verwerk. Lees ons Privaatheidsbeleid vir verdere inligting rakende ons hantering van jou persoonlike inligting.

Jy gebruik ons webtuiste op jou eie risiko. Ons sluit tot die volste omvang toelaatbaar deur die wet enige aanspreeklikheid uit wat ons op die hals mag haal vir enige skade voortspruitend uit ’n onvermoë om tot die webtuiste toegang te verkry of ’n diens op die webtuiste te gebruik, of voortspruitend uit enige gebruik van die webtuiste of vertroue op die data wat deur die gebruik van die webtuiste verkry of oorgedra is, selfs as ons nalatig of vooraf van die probleem bewus was. In geen geval sal ons aanspreeklik wees vir enige verlies van wins, goedgesindheid, geleentheid, besigheid, verwagte besparing of ander direkte, indirekte of gevolglike verlies van enige aard in wetsbepaling, kontrak, delik/misdryf (insluitende nalatigheid en growwe nalatigheid) of andersins voortspruitend uit jou gebruik van die webtuiste nie, buiten waar sodanige aanspreeklikheid nie deur toepaslike wetgewing uitgesluit kan word nie.

Jy vrywaar ons teen enige aanspraak of eis, insluitende prokureursfooie op ’n party- en eie kliënt-skaal, wat deur enige derde party gemaak word voortspruitend uit jou verbreking van die Gebruiksbepalings of die dokumente wat dit insluit deur verwysing of jou oortreding van enige wet of die regte van ’n derde party nie.

Ons behou ook die reg voor om sonder kennisgewing en na ons absolute goeddunke enige dele van die webtuiste, insluitend hierdie Gebruiksbepalings, te verander. Ons hou spesifiek die reg voor om op enige tyd sonder kennisgewing enige dienskomponent en/of kenmerk van die webtuiste te verander, op te skort of te beëindig.

Deel B: Kompetisiereëls

Tensy uitdruklik anders gestel, sal hierdie bepalings geld vir alle kompetisies wat op ons webtuiste aangebied word. In die geval van konflik tussen hierdie bepalings en die reëls wat op enige spesifieke kompetisie van toepassing is, sal die spesifieke kompetisie se reëls geld.

Alle kompetisies wat op die webtuiste aangebied word, is slegs vir inwoners van Suid-Afrika oop tensy ons uitdruklik anders meld.

Die volgende mense mag nie aan ’n kompetisie deelneem wat op die webtuiste aangebied word nie: Enigiemand wat vir ons, die gespesifiseerde kompetisievennoot, enige van ons geaffilieerde maatskappye of enige van ons advertensie-, media- of reklameagentskappe werk nie. Enige familielede of vennote van enige van die bogenoemde mense.

Geen kontant-alternatief is vir enige pryse beskikbaar nie tensy ons uitdruklik anders meld.

Die sluitingsdatum vir enige kompetisie sal wees soos gemeld. Die beoordelaars kan nie verantwoordelik vir laat inskrywings aanvaar nie.

Daar kan van enige deelnemer verwag word om hul ouderdom te bewys

Daar kan van deelnemers wat jonger as 18 jaar is vereis word om bewys van toestemming van hul ouer of wettige voog te verskaf om aan kompetisies deel te neem.

Die beoordelaars se besluit is finaal. Ons sal by geen korrespondensie betrokke raak nie.

Ons sal deelnemers se inligting in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid gebruik.

Waar deelname per SMS van toepassing is, word SMS’e teen premiekoerse bereken. Gratis SMS’e geld nie.

Ons behou die reg voor om enige kompetisie sonder kennisgewing en te eniger tyd te kanselleer.

Meervoudige wenners kan aan ’n uitklop onderwerp word om ’n algehele wenner te beslis.

Enige afwyking van die reëls of poging om die uitkoms van die prys te manipuleer, sal tot diskwalifisering lei.

Daar kan van wenners verwag word om vir publisiteitsdoeleindes afgeneem te word of aan ’n regstreekse oorhandiging of radio- of televisieuitsending deel te neem. Ons sal geen fooie in dié opsig betaal nie.

Pryse is nie oordraagbaar nie, moet aanvaar word soos gemeld en mag nie aan ’n derde party verkoop word nie. Jy moet aanvaarding van die prys bevestig soos gemeld. As jy dit nie doen nie, sal jy nie meer op die prys geregtig wees nie en sal dit hertoegeken word.

Waar pryse oorsese reis behels, moet wenners ’n geldige paspoort, vereiste visums en die relevante gesondheidsertifikate besit.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foutiewe of onvoltooide registrasiebesonderhede wat jy mag verskaf nie; onafgelewerde, verlore of vertraagde inskrywings nie. Bewys van versending is nie bewys van ontvangs nie. Foute in inskrywings mag na die beoordelaars se oordeel inskrywings ongeldig maak.

Ons mag pryse hertoewys as ons nie verkose wenners kan kontak nie. Sorg asseblief dat jy die korrekte kontakbesonderhede verskaf.

As enige prys wat aangebied is onbeskikbaar is, behou ons die reg voor om alternatiewe pryse van gelyke waarde te kies en om die hele of deel van die kompetisie sonder kennisgewing aan te pas, aan te vul of te onttrek.

By oorweging vir die prys mag ons of enige maatskappy wat aan die promosie verbind word die wenner se naam en plek van oorsprong bekendmaak.

Ons besit alle wêreldwye regte, die volle kopiereg ingesluit, in alle inskrywings, wat beteken ons kan geheel en al na ons goeddunke die volgende met die inskrywings doen: bemark, vir kommersiële gebruik of andersins reproduseer, redigeer, adverteer en publiseer, vervaardig, vaslê en deur enige kuns of ander medium reproduseer. Hierdie Benuttingsregte duur vir die volle termyn van kopiereg en ander regte in die inskrywings en alle verlengings en laat ons toe om enige ontwerpsregte of handelsmerke te registreer. Jy moet al die nodige doen, insluitend enige dokumentasie voltooi wat nodig is om die Benuttingsregte na ons oor te dra wanneer ons jou vra om so te maak.

Deelnemers doen onherroeplik en onvoorwaardelik afstand van alle morele regte waarop hulle nou of op enige tyd in die toekoms geregtig is kragtens enige kopieregwet of onder enige soortgelyke wet wat van tyd tot tyd enige plek ter wêreld van krag is ten opsigte van alle inskrywings.

Ons sal op absoluut geen manier aanspreeklik wees vir enige skade of besering wat as gevolg van jou deelname aan ’n kompetisie opgedoen word nie.

Deel C: Privaatheidsbeleid

 1. Inleiding

Lees asseblief die Privaatheidsbeleid noukeurig, want dit bevat belangrike inligting oor die gebruik van enige persoonlike inligting wat jy aan ons verskaf. Jou privaatheid is vir ons baie belangrik. Daarom is ons daaraan toegewy om daardie privaatheid te beskerm wanneer ons ook al persoonlike inligting van jou versoek. Mits dit redelik moontlik is, sal ons probeer om jou persoonlike inligting net te gebruik of bekend te maak op die manier wat in hierdie Privaatheidsbeleid gestel word. Ons hou egter die reg voor om die Privaatheidsbeleid van tyd tot tyd te verander, in welke geval die aangepaste Privaatheidsbeleid enige vorige beleide sal vervang met ingang van die datum waarop dit op hierdie webtuiste geplaas word. Waar ook al moontlik sal ons jou kennis gee van enige verandering voor dit in werking gestel word. Besoek asseblief die Privaatheidsbeleid gereeld om jou van die jongste weergawe te vergewis en te verstaan wat ons met jou persoonlike inligting kan doen. Die Privaatheidsbeleid vorm deel van die Gebruiksbepalings.

2. Persoonlike inligting

Persoonlike inligting verwys na alle inligting oor jou as ’n identifiseerbare individu, insluitend (maar nie beperk nie tot) jou naam, adres, e-posadres, telefoonnommer en identiteitsnommer, maar vir hierdie doeleindes alle inligting sal uitsluit wat jy aan ’n openbaar toeganklike seksie van ons webtuiste soos ’n blog, kletskamer, kennisgewingbord of gespreksgroep indien, want ons mag daardie inligting vryelik versamel, gebruik en bekendmaak omdat dit nie onder die Privaatheidsbeleid beskerm word nie. Wanneer jy inligting op sodanige openbaar toeganklike seksie van die webtuiste indien, doen jy so op jou eie risiko. Vir jou beskerming beveel ons aan jy maak geen sensitiewe persoonlike inligting oor jouself of enigiemand anders op die webtuiste bekend nie, insluitend inligting rakende jou of enigiemand anders se geestes- of mediese toestand, misdaadgeskiedenis, deelname aan hofprosesse, werk, seksuele aktiwiteite of voorkeure, godsdienstige oortuigings, politieke menings, ras of etniese oorsprong. Sodanige inligting kan deur ander misbruik word.

3. Jou toestemming

3.1. Jy hoef nie vir ons persoonlike inligting te gee om die gratis beskikbare seksies van ons webtuiste te besoek of daartoe toegang te kry nie. Maar party dienste op ons webtuiste mag tot net intekenare beperk word. Vir jou om sodanige intekenaarsdienste te gebruik, sal ons persoonlike inligting oor jou nodig hê. Die inligting sal versamel word wanneer jy by ons registreer of kies om een van die intekenaarsdienste op ons webtuiste te gebruik. Ons mag ook inligting oor jou gebruik van ons webtuiste versamel om ons in staat te stel om ons dienste te verbeter en jou voldoening aan die Gebruiksvoorwaardes te beoordeel.

3.2. Ons sal al die persoonlike inligting wat so versamel word in ooreenstemming met die Privaatheidsbeleid bêre, bekendmaak en gebruik en jy stem tot sodanige berging, gebruik en bekendmaking in wanneer jy op die intekenaarsdienste inskryf. As jy jonger as 18 is, mag ons ook bewys vereis dat ’n ouer of wettige voog tot jou indiening van persoonlike inligting instem.

4. Gedeelde Persoonlike Inligting

4.1. Ons sal nie jou persoonlike inligting sonder jou toestemming, of as jy jonger as 18 is die toestemming van jou ouers of wettige voogde, aan enige derde party verkoop, verhuur of andersins bekendmaak nie. Deur ons webtuiste te gebruik of op enige van ons dienste in te teken, gee jy ons jou uitdruklike en ingeligte toestemming om jou persoonlike inligting soos volg aan derde partye bekend te maak:

4.1.1. aan derdeparty-ondernemings wat deur ons in diens geneem is om dienste aan ons te verskaf, insluitend byvoorbeeld webbedienaarsdienste, administrasie, onderhoud en ontwikkeling. Die ondernemings vereis toegang tot jou persoonlike inligting om hul funksies uit te voer en nie vir enige ander doeleindes nie;

4.1.2. om ons kliëntedatabasis/se, insluitend persoonlike inligting wat daarin vervat is, aan enige derde party oor te plaas wat al of wesenlik al die bates of aandele in ons maatskappy of ons webtuistediens hetsy deur verkoop, samesmelting, verkryging of andersins vereis;

4.1.3. vir staatsagentskappe, beurse en ander regulerende of selfregulerende organisasies as ons deur die wet vereis word om so te maak of as ons glo sodanige optrede is nodig om

4.1.3.1. aan die wet of enige regsproses te voldoen;

4.1.3.2. ons regte en eiendom of dié van ons klante en maatskappye in ons groep te beskerm en verdedig;

4.1.3.3. bedrog of wangebruik, misbruik of ongemagtigde gebruik van ons webtuiste te voorkom; en/of

4.1.3.4. die persoonlike veiligheid of eiendom van ons klante of die publiek te beskerm (as jy vals of misleidende inligting oor jouself verskaf of jou as iemand anders voordoen, sal ons sodanige inligting aan die gepaste regulerende liggame en kommersiële instellings oordra); en

4.1.4 indien toepaslik, om jou ervaring op ons webtuiste te verpersoonlik, om jou in die toekoms te help aanteken en die webtuiste te aanhou gebruik, om te antwoord op navrae wat jy dalk mag hê, om jou van steun te voorsien en om ons dienste of materiale vir insluiting op ons webtuiste te help kies wat dalk van jou van belang mag wees.

4.2. Ons behou die reg voor om niepersoonlike, nie-individuele inligting saamgestelde formaat vir sakedoeleindes met derde partye te deel, byvoorbeeld met adverteerders op ons webtuiste of sake- of deelgenote. Jy sal nie uit sodanige data identifiseerbaar wees nie. Ons is nie verantwoordelik en kan nie aanspreeklik gehou word vir die privaatheidspraktyke van sodanige derde partye nie.

5. Gebruik van Jou Persoonlike Inligting

5.1. Ons en ons handelsvennote mag jou persoonlike data gebruik vir die doelwitte om transaksies uit te voer wat met jou gesluit is, vir faktureringsdoeleindes of om relevante advertensies aan jou te besorg. Ons mag vir jou inligting, spesiale aanbiedinge, kennisgewings oor komende geleenthede en advertensies per e-pos, deur middel van SMS, in ons gereelde nuusbriewe, deur eenmalige promosieaanbiedinge of per telefoon stuur.

5.2. Ons mag ook jou persoonlike inligting aan ons sustermaatskappye en sakevennote (wat buite Suid-Afrika geleë kan wees) beskikbaar maak om hulle in staat te stel om goedere en dienste aan te bied wat hulle dink vir jou interessant sal wees. Deur ons dienste te gebruik en deur jou persoonlike inligting in te dien, stem jy tot dié oordrag in.

5.3. Ons mag inligting oor jou van betroubare derde partye ontvang en dit by ons databasis voeg. Wanneer ons sodanige inligting ontvang, sal ons dit gebruik om die verpersoonliking van ons diens te verbeter.

5.4. As jy nie die inligting wil ontvang wat hier bo uiteengesit word nie, stuur asseblief vir ons ’n e-pos na klopdieskaal@huisgenoot.com.

6. Terugvoering en Klagtes

As jy enige vrae of kommentaar oor ons Privaatheidsbeleid het of as jy ’n klagte het oor hoe ons jou data gebruik, skryf asseblief vir ons of stuur vir ons ’n e-pos na klopdieskaal@huisgenoot.com.

7. Inkopies en Kompetisies

7.1. As jy iets van ons bestel, mag ons jou naam, e-posadres, afleweringsadres en betalingsinligting (soos kredietkaartbesonderhede) benodig om die bestelling te verwerk. Ons sal ook jou telefoonnommer vat sodat ons jou kan kontak in die geval van enige probleme met die bestelling en ons mag dié nommer aan die koeriers gee wat die bestelling aflewer. Die inligting mag in ooreenstemming met klousule 4 en 5 bo gebruik word.

7.2. Wanneer jy vir ’n kompetisie of ander promosie inskryf, sal ons jou naam, telefoonnommer, posadres en e-posadres vereis sodat ons jou kan in kennis stel en jou prys aflewer as jy gewen het. Ons mag die persoonlike data op dieselfde manier gebruik as wat in klousule 4 en 5 bo verduidelik word.

8. Beskerming van Inligting

Ons mag persoonlike inligting beskerm deur gepaste fisieke, elektroniese en bestuursprosedures te vestig om die persoonlike inligting te beskerm wat ons van jou versamel. Dit help voorkom ongemagtigde toegang, onderhou data-akkuraatheid en verseker dat die persoonlike inligting korrek gebruik word. Ten einde die sekuriteitsmaatreëls uit te voer, mag ons soms vir bewys van identiteit vra voor ons persoonlike inligting aan jou bekendmaak.

9. HTTP-koekies

’n Koekie is ’n stuk inligting wat deur ons rekenaarbediener neergelê word wanneer jy ons webtuiste besoek en deur jou webblaaier op jou rekenaar se hardeskyf gebêre word. Wanneer jy die webtuiste herbesoek sal ons rekenaarbediener die koekies herken en vir ons inligting oor jou laaste besoek gee. Die meeste blaaiers aanvaar koekies outomaties, maar gewoonlik kan jy die verstellings op jou blaaier verander om outomatiese aanvaarding te voorkom. As jy kies om nie koekies te aanvaar nie, sal jy dalk nie al die kenmerke op die webtuiste kan gebruik nie.

10. Dataprofiele

10.1 We may also use a personal profile page, which will enable you to update your personal information. This will allow us to maintain accurate and up-to-date personal data. You will have the right to require its correction or removal from our records at any time. If you wish to be deleted from our database entirely, please email us at webmaster@lsdev.biz stating just that.

10.1 Ons mag ook ’n persoonlike profielblad gebruik wat jou in staat sal stel om jou persoonlike inligting by te werk. Dit sal ons in staat stel om akkurate en bygewerkte persoonlike data te onderhou. Jy sal die reg hê om enige tyd korreksie of verwydering daarvan van ons rekords te eis. As jy wil hê dit moet heeltemal van ons databasis verwyder word, stuur asseblief vir ons ’n e-pos na klopdieskaal@huisgenoot.com en vermeld presies dit.

10.2 As jy enige van jou persoonlike inligting wat deur ons gehou word wil bywerk, kan jy sekere veranderinge aanlyn maak deur jou rekeningbesonderhede aan te pas (indien geaktiveer) of die vereiste aanpassings per e-pos aan klopdieskaal@huisgenoot.com stuur. As jou rekeningbesonderhede met ’n wagwoord beskerm word, kan jy jou privaatheid help bewaar deur nooit jou wagwoord met iemand anders te deel nie.

11. IP-adresse

Elke keer wanneer jy aan ons webtuiste verbind, bêre ons webbediener-aantekeninge wat jou IP-adres toon (die unieke nommer wat jou masjien gebruik wanneer dit aan die internet verbind is), waarna jy gekyk het, of die bladsyversoek suksesvol was of nie, en watter blaaier jy gebruik het om die bladsye te besigtig. Die gebruik van dié data is streng vir statistiese en verpersoonlikingsdoeleindes. Dit help ons verstaan watter areas van die webtuiste van besondere belang is en ook watter bladsye nie versoek word nie. Dit sê ook vir ons hoeveel trefslae en bladsyversoeke ons kry.

12. Skakels

Ons webtuiste mag skakels na ander webtuistes bevat. Let asseblief daarop dat ons nie verantwoordelik is en nie verantwoordbaar gehou kan word vir die privaatheidspraktyke van derdeparty-webtuistes of die manier waarop hulle koekies gebruik nie. Ons raai jou aan om die privaatheidsverklarings te lees van elke webtuiste wat jy besoek.

Deel D: Riglyne vir bydraes

Om van ons gemeenskap deel te wees en met ander Gebruikers om te gaan, is daar twee nieonderhandelbare reëls wat ons afdwing om Gebruikers en onsself te beskerm:

Reël 1: Ons vereis en moedig ons Gebruikers aan om hul menings openlik te deel, maar met die nodige oorweging van ander. Met ander woorde, ons wil hê Gebruikers moet hul menings vryelik uitdruk, maar sonder om beledigend te wees. Terwyl ons opbouende kritiek waardeer, verwag ons alle Gebruikers moet ander met respek behandel. Gebruikers moet ook 18 jaar of ouer wees om op die webtuiste kommentaar te lewer, klets of blog.

Reël 2: Ons sal weier om enige inhoud te publiseer of dit verwyder as ons dink dit is onaanvaarbaar. Ons noem enigiets wat op ons webtuiste gepubliseer word inhoud, insluitend jou blogs, kommentaar en antwoorde, asook jou persoonlike en sakeprofielinligting, boodskappe, meningspeiling-antwoorde, video’s, teks en foto’s. As dit op ons webtuiste beskikbaar is, word dit as inhoud beskou. En hoewel ons jou aanmoedig om jou menings te deel, jou netwerk uit te brei en die verbintenisse te maak wat tel, moet ons aandring dat jou inhoud nie enige van die volgende bevat of daaraan gekoppel kan word nie, wat ons waarskynlik as onaanvaarbaar sal beskou:

Haatspraak, rassisme, diskriminasie, of inhoud wat lasterend, vals, vernederend of misleidend is of ’n ander mens wanverteenwoordig – veral as dit duidelik of opsetlik is.

Enige skrywes wat vloekwoorde of obsene of onvanpaste taal insluit.

Aktiwiteite wat bekruiping, teistering of mishandeling uitmaak of wat as dreigend teenoor ’n mens of ander mense beskou word.

Enigiets wat iemand anders se intellektuele eiendomsregte skend (insluitend kopiereg, handelsmerk, handelsgeheim of patent) of op ’n ongemagtigde bekendmaking van vertroulike inligting of handelsgeheime neerkom.

As jy iemand aanhaal in die inhoud wat jy verskaf, is dit jou plig om vir die oorspronklike skrywer en publikasie krediet te gee.

Enigiets wat ongevraagde advertering of bemarkingskakels of materiaal bevat – in die besonder as sodanige skakels of materiaal nie met die besondere bespreking verband hou nie.

Enigiets anders waarvan die publikasie emosionele, morele, fisieke of geestelike skade aan jou of ander Gebruikers kan aanrig, insluitend sensitiewe persoonlike inligting oor jou en ander Gebruikers, soos mediese toestande, misdaadgeskiedenis, deelname aan hofprosesse, werkverwante inligting, inligting rakende seksuele aktiwiteite of voorkeure, godsdienstige oortuigings, politieke menings, ras en etniese groep.

Ons besluit oor die algemeen op ’n item-per-item-grondslag wat aanvaarbaar is of nie, maar ons beperk onsself nie daartoe om net die bogenoemde goed te evalueer nie. Ons behou die reg voor om inhoud te redigeer of te verwyder en soos en wanneer nodig die lys van wat onaanvaarbaar is te verander sonder om Gebruikers in kennis te stel. Tot ’n groot mate maak ons op jou staat om ons die inhoud op die webtuiste te help evalueer. As jy bewus word van iets wat jy voel strydig met enige of al die bogenoemde is, kontak ons asseblief direk by klopdieskaal@huisgenoot.com.

Deel E: Klagtes en Algemeen

 1. Algemene inligting oor ons
  a. Ons beoog om jou van ’n gehaltediens te voorsien. Maar as jy voel jy het rede om te kla, kan jy ons kontak by die e-posadres wat in seksie 1 van Deel A bo gegee word. Ons sal ons bes doen om enige probleme op te los wat opduik. Voorsien ons asseblief van die volgende as deel van jou klagte:
  – Jou volle naam, straatadres, telefoonnommer en e-posadres
  – Die plek en beskrywing van die kenmerk of onderdeel van ons webtuiste wat die oorsaak van jou klagte is
  – Die rede vir jou klagte, insluitend enige regte wat jy beweer deur sodanige kenmerk of onderdeel geskend word
  – Die stappe wat jy wil hê ons moet doen om die probleem reg te stel
  – ’n Verklaring wat bevestig jy lê die klagte ter goede trou
  – ’n Verklaring wat bevestig die inligting wat jy aan ons verskaf is na die beste van jou wete waar en korrek
  – Jou handtekening

b. Die gebruik van die webtuiste is onderhewig aan die wette van die Republiek van Suid-Afrika en die uitsluitlike jurisdiksie van die Wes-Kaapse Hooggeregshof, Kaapstad. Maar jy stem in dat ons na ons goeddunke enige landdroshof van bevoegde jurisdiksie oor jou persoon mag nader oor enige dispuut wat uit of in verband met die Gebruiksbepalings voortspruit te beslis. Jy stem in om die bediening van regsproses te aanvaar by die adres wat jy aan ons verskaf wanneer jy ons webtuistedienste gebruik of daarvoor inteken.

c. Die Gebruiksbepalings en die bepalings wat deur verwysing ingesluit word, vorm die hele ooreenkoms tussen ons en jou betreffende die webtuiste, die dienste wat hier gebied word en enige produkte en dienste wat deur die webtuiste bekom word. Dit vervang enige vorige ooreenkomste, onderhandelings of voorstellings, hetsy geskrewe of mondelings rakende die webtuiste.

d. Ons nalating om enige bepaling van die ooreenkoms af te dwing, sal nie vertolk word as ’n afstanddoening van enige bepaling of reg nie. As ’n gedeelte van die ooreenkoms deur enige owerheid as onafdwingbaar of ongeldig beoordeel word, sal die onafdwingbare gedeelte so na as moontlik in ooreenstemming met toepaslike wetgewing vertolk word om die oorspronklike bedoelinge van die partye te weerspieël, in gebreke waarvan dit van die oorblywende deel van die bepalings afgesny sal word wat ten volle van krag en in werking sal bly tot die maksimum omvang wat deur die wet toegelaat word.

e. Jy mag geen van jou regte, verpligtinge of pligte ingevolge die Gebruiksbepalings aan enige ander mens en/of entiteit subkontrakteer, oordra, delegeer, oorplaas of toewys sonder vooraf geskrewe toestemming nie. Ons mag ons regte, verpligtinge en pligte ingevolge hierdie Gebruiksbepalings aan enige mens en/of entiteit afstaan, delegeer, oorplaas of toewys en jy stem tot sodanige afstaning, delegering, toewysing of oorplasing in.

f. Ons sal verskoon word van enige nalating of vertraging in die uitvoering van enige van ons verpligtinge as gevolg van ’n gebeurtenis of force majeure, wat natuurrampe (insluitend vloede, brande, aardbewings of ander soortgelyke gebeurtenisse), betogings, oorlog, stakings, uitsluitings of ander nywerheidsdispute, epidemies, onklaarraking van telekommunikasiestelsels, onklaarraking van die wêreldwye web, enige onderbrekings van die internet of verbinding of kommunikasie daarmee, staatsbeperkings en wetgewing of enige ander oorsaak buite ons redelike beheer insluit.